Garantie accu's

Accu’s worden onbeschadigd geleverd, geen barsten, scheuren of lekkages. Indien u een beschadigde accu ontvangt accepteer deze dan niet, wanneer u uw handtekening plaatst bij de koerier tekent u voor een onbeschadigd artikel.
Let op accu's worden geleverd met fabrieksgarantie, de importeur heeft het laatste woord. Indien u het na uitspraak van een garantie aanvraag het niet eens bent met de beslissing kunt u zich tot de importeur wenden.
Wij geven geen garantie, wij verzorgen alleen uw aanvraag bij de importeur/fabrikant.
U meld een garantievraag binnen het garantietermijn per telefoon of email. Veelal kunnen wij u direct van antwoord voorzien. Niet dan kunt u uw accu voor eigen kosten retour zenden, door de koerier op eigen kosten op laten halen kan ook, klik onderstaande link voor accu's niet groter dan 110ah en accu's groter dan 110ah :

Accu's niet groter dan 110ah
https://hetgoedkoopste.nl/Aanbieding-aktie?product_id=2499

Accu's groter dan 110ah
https://hetgoedkoopste.nl/Aanbieding-aktie?product_id=3099

Voeg bij uw aankoopnota en omschrijf type voertuig, motortype en type lader, eventueel zonnepaneel/laadstroomregelaar.  Zonder deze gegevens kunnen wij uw aanvraag niet doorzetten naar de importeur.
Bij ontvangst laden en testen wij deze, indien nodig een zuurgraad meting. 
Als dit geen uitsluitsel geeft verzorgen wij uw garantie aanvraag bij de importeur. Deze test de accu uitvoerig, controleert het serienummer etc

Uw garantieclaim word afgewezen : de accu is kapot gegaan door een andere oorzaak dan een fabricagefout.
Uw garantieclaim word toegewezen : in het eerste jaar 100%, u ontvangt een nieuwe accu. Nee geen geld terug!
Uw garantieclaim word toegewezen : in het tweede jaar 50%, u ontvangt een nieuwe accu en betaald 50% van de op dat moment geldende verkoopprijs. Nee geen geld terug!
Wanneer uw garantieclaim word toegewezen vervalt de garantie op het nieuwe product, er word geen garantie op garantie gegeven.

Wanneer hoeft u geen garantieclaim te melden:
1. Als de accubak, deksel of polen zijn beschadigd. (lekken bakken zijn 100% uitgesloten daar alle accu’s op vacuüm zijn getest)
2. Indien de accu is gevuld met verkeerde elektrolyt.
3. De accu overladen is, accu staat bol, magic eye kleurt wit, bruin zuur.
4. De accu te diep is ontladen ,magic eye kleurt zwart, gekristalliseerde platen.
5. Bij ondeskundig gebruik. (kortsluiting)
6. Bij montage van de verkeerde accu. (te lichte accu)